Kurs og Foredrag

Usikker på vareeksponering, oppbygging av utstillinger og matching? Vi former kurs og arbeidsverksteder for deg og dine medarbeidere over 2 – 6 timer. Vi har også utarbeidet et underholdningsforedrag «ditt forretningsgulv er din scene» som går på motivasjon, erfaringsbase og vilje.

Kurs- og foredragstjenester

Publikumsutvikling

Hvordan opptrer ditt publikum? Hvor treffer du dem best? Når er de mottakelig for ditt budskap? Hva gjør deg interessant for et potensielt publikum eller en kunde? I foredraget finner vi ulike svar som leder til refleksjon og utvikling av din reise mot publikummet. Synlighet, tilgjengelighet og budskap er nøkkelord.

Underholdningsforedrag

Som kunst- og kulturformidler, markedsøkonom, utstillingsdesigner og daglig leder har jeg bygget opp et foredrag hvor erfaringsbaggasje, vilje og motivasjon danner grunnlaget for «ditt forretningsgulv er din scene». Et underholdningsforedrag hvor jeg anvender musikk og opptrer også selv i nettopp det å understreke viktigheten av å by på seg selv og å tørre. Eksempler og historikk anvendt i praksis. Varighet: 1 time.

Arbeidsverksteder

Vi former ulike arbeidsverksteder for akkurat ditt behov avhenig av utfordringen eller oppgaven som skal løses. Vi er dyktige på å finne den rette lokajson og sørger også for at kreative virkemidler og metoder apellerer og utvikler prosessen.

Konferansier

Vi er behjelpelig med å finne den rette konferansier for ditt arrangement. Med sjarm, uhøytidelighet og myndighet ledes dine gjester gjennom ditt arrangement – lite som stort-.
Jeg eller andre aktuelle kandidater former vår formidling sammen med deg og formidler ditt budskap på en behagelig og troverdig måte. Humor og dialog er viktige virkemidler som setter dine gjester i den riktige stemningen de skal snakke om i ettertid. Jeg synger gjerne -alene eller sammen med dere.

Etiske holdninger i arbeidslivet

Hva sier du at du skal gjøre og hva er det du faktisk gjør? Hvilke konsekvenser skapes av dine handlinger og hvordan velger du å møte disse?

Jeg foredrar gjerne om temaet som en innledning til debatt og refleksjon rundt tematikken. Målet er en større bevissthet rundt etikk i arbeidslivet og hva denne kan gjøre for omdømmet.

Kundebehandling og omdømmebygging

Å oppleve dårlig service kan i mange tilfeller være verre enn ingen service. I begge tilfeller leder det ofte til negativ vareprat og dårligere omdømme. Har du på den andre siden opplevd god service eller god ivaretakelse og kundebehandling, vi du i mange tilfeller spre din positive opplevelse og dele den med andre. Har du en bevisst strategi for hvordan du vil at dine medarbeidere skal håndtere kundene og bygge din bedrifts omdømme? Vet du hvordan kunden faktisk opplever deres kundebehandling i praksis?

Hurtigkonsultasjon i butikkeksponering

Din tid er dyrebar – det er min også. På oppfordring tilbyr jeg 20 minutter konsultasjon i deres forretning hvor jeg gir tips og råd til bedre utnyttelse av arealet, bedre vareeksponering og plassering. Din oppgave blir å være forberedt. Både med spørsmål og problemstillinger. Jeg svarer der og da og kan også levere skriftlige tips og råd med grundigere argumentasjon enn ved en muntlig overlevering. Intensjonen er å gjøre deg og din butikk bedre, mer kundevennlig og estetisk vakker på den måten fremstå ryddigere og mer innbydende.

Kurs i utstillingsdesign

Plages du med å gjøre ditt utstillingsvindu innbydende og intressant?

Jeg kjører arbeidsverksted over 4t hvor vi tar for oss blikkfang, oppbygging og komposisjoner, fargesammensetninger og bak-og forgrunner. Målet er at du skal bli tryggere på å sette opp mindre vindusutstillinger på egen hånd med et profesjonelt uttrykk. Husk: Ditt vindu er ditt ansikt utad og avgjør i stor grad hvorvidt kunnen velger å gå inn eller ikke.