Konsept- og arrangementsutvikling

Prosesser -hovedsakling med en kreativ vinkling- for enkeltmennesket, grupper og organisasjoner

Kreativ prosesstjenester

Prosjektledelse

Jeg er en mester i søm. Å sy sammen ditt prosjekt eller arrangement på en inkluderende, oversiktlig  og motiverende måte som alle involverte vil finne tilfredstillende, er spennende og utfordrende.  Alle skal ivaretaes og høres i sine behov. Porsjektet skal gå på «skinner» med forutsigbar fremdrift og et godt sluttresultat.

Arbeidsverksteder

Vi former ulike arbeidsverksteder for akkurat ditt behov avhenig av utfordringen eller oppgaven som skal løses. Vi er dyktige på å finne den rette lokajson og sørger også for at kreative virkemidler og metoder apellerer og utvikler prosessen.

Erfaringslæring

«På-jobben-læring» er et begrep som dannes når vi kombinerer arbeidsprosesser med undervisning og refleksjon. Få et større utbytte av ditt daglige arbeid denne form for læring og utvikling.

Møteledelse

Møteledelse kan i mange tilfeller være en kunst. Jeg utøver møteledelse på en uhildet, effektiv og hensynsfull måte.

Etisk utvikling

Hvordan er din bedrifts etiske profil? Hvilke verdier ligger i bunnen av din forretningsdrift. Hva og hvordan ble den til? Hvordan blir den oppfattet av omgivelsene? Vi bidrar med å identifisere din bedrifts etiske posisjon, utvikling og utfordringer. Dette er bedriftens ryggrad og noe alle i organisasjonen skal kjenne til og praktisere i hverdagen.

Problemløsning

Ved hjelp av kreative metoder og teknikker jobber vi i prosess med enten en gruppe eller hele organisasjonen -avhengig av problemstilling-.

Visjon, verdi -og strategi

Strategisk tenking og handling er grunnleggende i visjonsarbeidet. Vi bistår deg i denne prosessen gjennom metoder og samtaler som skal bevisstgjøre og danne grunnlag for refleksjoner. slik spisser vi visjonen, deres verdier og bygger en strategi og plattform det kan jobbes ut fra i hele organisasjonen.

Idédugnader

Konserter

Vi planlegger, booker og produserer din konsert i både inn- og utland.