Kommunikasjon og Media

Når hvor og hvordan kommunisere med dine kunder? Hva treffer dem og på hvilken måte treffes de best? Hjelp til pressearbeid? Eller behøver du hjelp til utforming av markedsmateriell?

Vi sparrer med deg, gir deg råd og ideer.

Kommunikasjonstjenester

Konferansier

Vi er behjelpelig med å finne den rette konferansier for ditt arrangement. Med sjarm, uhøytidelighet og myndighet ledes dine gjester gjennom ditt arrangement – lite som stort-.
Jeg eller andre aktuelle kandidater former vår formidling sammen med deg og formidler ditt budskap på en behagelig og troverdig måte. Humor og dialog er viktige virkemidler som setter dine gjester i den riktige stemningen de skal snakke om i ettertid. Jeg synger gjerne -alene eller sammen med dere.

Arrangement

Vi har gjennom to-tusentallet produsert en rekke kulturarrangementer for publikum. Noen større enn andre, men ingen for små for utvikling. Sammen med lyd- og lysleverandører lokalt og øvrige ressurser skaper vi identitet og tilhørighet mellom arrangement, bedriften og publikummet. Vi planlegger, utvikler og produserer ditt landsmøte, konsernsamling eller kick off i både i inn- og utland.

Kunde- og butikkarrangement, seminarer og konferanser utvikler vi sammen med deg slik at rammen -både estetikk, innhold og lokasjon- bygger opp under arrangementets intensjon og budskap.

 

Pressemelding og tekstforfatting

En god kommunikasjon med omverden krever godt gjennomarbeidet budskap som er spisset mot dine mottakere og som lar seg selge til media. Vi kan være din kanal mot omverden.

Trenger du bistand med pressemateriale, gjennomføring av pressekonferanse eller hjelp til din tale. Vi bistår deg med dette. Som sparringspartner, gjennomfører eller medhjelper.

Etiske holdninger i arbeidslivet

Hva sier du at du skal gjøre og hva er det du faktisk gjør? Hvilke konsekvenser skapes av dine handlinger og hvordan velger du å møte disse?

Jeg foredrar gjerne om temaet som en innledning til debatt og refleksjon rundt tematikken. Målet er en større bevissthet rundt etikk i arbeidslivet og hva denne kan gjøre for omdømmet.

Bedriftsrådgivning

Gjennom mitt virke i forskjellige konstellasjoner og virksomheter kan jeg være en lyttende og god sparringspartner i ulike situasjoner. Jeg kan stille spørsmål du ikke har tenkt på og sette ting i litt andre perspektiver for på den måten å lede deg til refleksjoner mot en beslutning.

Kunstnerisk Ledelse

Jeg innehar i denne rollen det estetiske og kunstneriske ansvar i produksjonen. Det være seg markedsmateriell, reklame, studioarbeid, gallerikurering etc.

Markedsføring og strategi