Samfunnsengasjement

Gjennom vår humanistiske kapital bistår vi frivilligheten med vår kompetanse i styrerommet.

Styredeltakelse

Deltakelse i styrerommet

Vi besitter styreplass i følgende organisasjoner:

  • Kirkens Bymisjon, Tromsø
  • Norsk Viseforum, Oslo
  • Nord-Norsk Viseforum, Tromsø
  • Viseklubben Spelt
  • Gyllenborg og Prestvannet Bydelsråd, Tromsø
  • Hansjordnesbukta Velforening, Tromsø