Ledervikar

Er du i behov av akutt hjelp eller på annen måte trenger assistanse administrativt? Du kan fint leie min kompetanse over lengre perioder.

Vikartjenester

Administrasjon

Vi bistår med administrasjonstjenester som kontorarbeid, daglig ledelse, koordinatorfunksjoner og markedsføringsledelse over kortere og lengre perioder.

Prosjektledelse

Jeg er en mester i søm. Å sy sammen ditt prosjekt eller arrangement på en inkluderende, oversiktlig  og motiverende måte som alle involverte vil finne tilfredstillende, er spennende og utfordrende.  Alle skal ivaretaes og høres i sine behov. Porsjektet skal gå på «skinner» med forutsigbar fremdrift og et godt sluttresultat.