Ledervikar

Er du i behov av akutt hjelp eller på annen måte trenger assistanse administrativt? Du kan fint leie min kompetanse over lengre perioder.

Vikartjenester

Administrasjon

Vi bistår med administrasjonstjenester som kontorarbeid, daglig ledelse, koordinatorfunksjoner og markedsføringsledelse over kortere og lengre perioder.